Firma Jan Šich, CZ, IČ: 74773381, DIČ: CZ8403213478 sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu SKLO-NÁDOBÍ.sk na internetovej adrese www.sklo-nadobi.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu SKLO-NÁDOBÍ.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Na našich webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto i iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a ak chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem .
Spoločnosti prevádzkujúce reklamu NEZÍSKAVAJÚ Vami vyplnené údaje pri objednávke.